Gastronomia końca wieku

You are here

Akcje koncernu Lotos na giełdzie

Nasze artykuły

Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki, ogromne korporacje międzynarodowe, rządy oraz inwestorzy instytucjonalni z całego globu przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy jak i systemów informacyjnych. Forex to największy rynek na świecie.

giełda
Author: Przemek Zawadzki
Source: http://www.flickr.com
Średnie dzienne obroty w IV 2013 wynosiły ok. 5,3 bilionów $. W 2012 roku najczęściej wymienianymi walutami wdł. kolejności były: dolar amerykański, euro, jen a następnie funt szterling.Rynek ten otwarty jest przez całą dobę, poza weekendami, tj. od otwarcia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia handlu w Nowym Jorku w piątek. Plusem tego rynku jest jego ogromna płynność która powoduje, że sprzedaż albo kupno dowolnej ilości waluty nigdy nie stanowi problemu, z wyjątkiem zleceń zbyt małych lub specyficznych, w zależności od brokera obsługującego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. to koncern naftowy działającym w Polsce i poza jej granicami. Para się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi także sprzedaż hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. Podstawowym dobrem Grupy Lotos jest gdańska rafineria. Jest ona jedną z najbardziej wydajnych rafinerii na naszym kontynencie. Grupa Lotos wytwarza i dostarcza między innymi benzynę bez ołowiu, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych, paliwa lotnicze jak i ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się również w produkowaniu i dystrybucji olejów smarowych oraz asfaltów.

waluta
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na GPW w stolicy naszego kraju - akcje na giełdzie. Od listopada 2009 roku koncern jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. Na ostatni dzień grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu miał Skarb Państwa mający udziały 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie posiadał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował w tamtym czasie 55 mln nowych akcji - po cenie emisyjnej 18,1 zł.W chwili obecnej nie jest znana szczegółowa struktura akcjonariatu, a szczególnie potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednak w objęciu emisji duży udział miał prawdopodobnie Skarb Państwa, który już dużo wcześniej oświadczał skorzystanie ze wszystkich, należnych mu praw poboru. Po wytworzeniu nowej emisji kapitał zakładowy koncernu dzieli się na 184 873 362 akcji.